Wetenschap

Een aantal onderzoeken op een rij

Een onderzoek naar de werking van homeopathie op psychische klachten toont aan dat homeopathie een goede manier van behandelen kan zijn bij psychische klachten. In het onderzoek werd een gebruikelijke behandeling met een antidepressivum vergeleken met een homeopathische behandeling. In het onderzoek bleek homeopathie hetzelfde resultaat te geven als het antidepressivum, maar met minder bijwerkingen (Adler et al., 2011 [1]).

 

Ook is in onderzoek aangetoond dat homeopathie een positieve werking heeft op migraine. In een onderzoek in Berlijn werd onder 212 mensen met migraine in 67 verschillende huisartsenpraktijken gekeken naar het effect van homeopathie op de hevigheid van de migraine. Het onderzoek duurde 2 jaar en als resultaat kwam naar voren dat twintig procent na 2 jaar compleet genezen was van de migraine. Deze studie laat een positief effect zien van homeopathie als behandeling bij migraine. De migraine van deelnemers was minder heftig, deelnemers voelden zich beter, gebruikten minder geneesmiddelen en gebruikten minder andere vormen van zorg.  (Witt et al., 2010 [2]).

 

De resultaten uit deze studie van Witt et al. zijn vergelijkbaar met een studie van Muscari-Tomaioli. In deze studie werden 44 patiënten met migraine gevolgd voor 4 tot 6 maanden. Zestig procent van de deelnemers met migraine ervoer een verbetering in kwaliteit van leven (Muscari-Tomaioli et al., 2001 [3])

Bij mensen van jong tot oud is de werking van homeopathie bij klachten, die te maken hebben met een verminderde weerstand door onderzoek meerdere malen vastgesteld (Bornhoft et al., 2006 [4]), wat zeer interessant is voor de zwangerschap, aangezien de klachten die gepaard gaan bij de zwangerschap in meer of mindere mate te maken hebben met een weerstandsdaling. Eén van deze studies onderzocht de werking van homeopathie onder bijna 1600 deelnemers met een loopneus, zere keel, oorpijn, voorhoofdsholteontsteking of hoest. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de behandeling met een homeopathisch middel een vergelijkbaar effect heeft op de weerstand als een allopathische behandeling (Haidvogl et al., 2007 [5]).

 

 

Vaak wordt over homeopathie gedacht dat het een placebo effect heeft. Hier is ook onderzoek naar gedaan. De randomised controlled trial (RCT) van Linde et al., laat een verschil zien tussen behandeling met een placebo en een homeopathisch middel. Er is gekeken naar de uitkomst uit 89 studies die goed zijn uitgevoerd met betrouwbare uitkomsten. De conclusie is dat de werking van homeopathie niet volledig berust op placebo. Uit de analyse blijkt dat homeopathie achtenzeventig procent meer werkt dan een nepmiddel. Behandeling met een homeopathisch middel heeft wel degelijk meerwaarde ten opzichte van een placebo. (Linde et al., 1997 [6])

 

Bronnen:

[1] Adler, U. C., Paiva, N. M., Cesar, A. T., Adler, M. S., Molina, A., Padula, A. E., & Calil, H. M. (2011). Homeopathic Individualized Q-Potencies versus Fluoxetine for Moderate to Severe Depression: Double-Blind, Randomized Non-Inferiority Trial. Evid Based Complement Alternat Med, 2011, 520182. doi: 10.1093/ecam/nep114

 

[2] Witt, C. M., Lüdtke, R., & Willich, S. N. (2010). Homeopathic treatment of patients with migraine: a prospective observational study with a 2-year follow-up period. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 16(4), 347-355. doi: 10.1089/acm.2009.0376

 

[3] Whitmarsh, T. (1997). Evidence in complementary and alternative therapies: lessons from clinical trials of homeopathy in headache. J Altern Complement Med, 3(4), 307-310.

 

[4] Bornhoft, G., Wolf, U., von Ammon, K., Righetti, M., Maxion-Bergemann, S., Baumgartner, S., . . . Matthiessen, P. F. (2006). Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice - summarized health technology assessment. Forsch Komplementmed, 13 Suppl 2, 19-29. doi: 10.1159/000093586

 

[5] Haidvogl, M., Riley, D. S., Heger, M., Brien, S., Jong, M., Fischer, M., . . . Thurneysen, A. E. (2007). Homeopathic and conventional treatment for acute respiratory and ear complaints: a comparative study on outcome in the primary care setting. BMC Complement Altern Med, 7, 7. doi: 10.1186/1472-6882-7-7

 

[6] Linde, K., Clausius, N., Ramirez, G., Melchart, D., Eitel, F., Hedges, L. V., & Jonas, W. B. (1997). Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet, 350(9081), 834-843.